Chandler's nicknames throught all 10 seasons :)
Hope wewe enjoy!!!!!!!


Smirky- aliyopewa kwa Rachel
Kiddo- aliyopewa kwa Mrs. Bing
Mr. Suity Man- aliyopewa kwa Phoebe
Mr. Boss Man- aliyopewa kwa Phoebe
Boss Man Bing- aliyopewa kwa Phoebe
Mr. Caring Boss - aliyopewa kwa Phoebe


Crazy Snake Man- aliyopewa kwa himself
Bob- aliyopewa kwa himself
Fat Boy- aliyopewa kwa Monica
Squirmy- aliyopewa kwa Susie
Tooshie- aliyopewa kwa Ross
Best Bud- aliyopewa kwa Joey
A Wank- aliyopewa kwa himself
Chandy- aliyopewa kwa himself


Bing-A-Ling- aliyopewa kwa Janice
Puppy- aliyopewa kwa Janice
Jack- aliyopewa kwa Eddie
Dork- aliyopewa kwa Margha


Duck- aliyopewa kwa Treager
Clint- aliyopewa kwa Rachel
Gene- aliyopewa kwa Joey
Barney- aliyopewa kwa Joey

Ms. Chanandler Bong- aliyopewa kwa TV Guide
Mr. Kissy- aliyopewa kwa Rachel
Champ- aliyopewa kwa Monica
Roland Chang- aliyopewa kwa Ross
Lover- aliyopewa kwa Phoebe
Little Rich Boy- aliyopewa kwa Phoebe
Sir Limps-A-Lot- aliyopewa kwa Ross
Mr. Big- aliyopewa kwa Monica
Apartment Stud- aliyopewa kwa himself
Officer Bing- aliyopewa kwa himself
Relationship King- aliyopewa kwa himself
Dropper- aliyopewa kwa Monica
Chan-Chan Man- aliyopewa kwa Monica

Mondler- aliyopewa kwa Ross
Grandpa- aliyopewa kwa Rachel
Linus- aliyopewa kwa Rachel
A Hoot- aliyopewa kwa himself
Dr. Big- aliyopewa kwa Monica
Robot- aliyopewa kwa Monica
Bunny- aliyopewa kwa Monica
Chester- aliyopewa kwa Phoebe

Mr. Chandler- aliyopewa kwa Phoebe
Chancy- aliyopewa kwa Jack Geller
Sucker- aliyopewa kwa Monica
Mr. Smartie Pants- aliyopewa kwa Joey

Tiger- aliyopewa kwa Phoebe
Toby- aliyopewa kwa Bob
Big Bunny- aliyopewa kwa Monica
Bubbles- aliyopewa kwa Phoebe
Sleeping Beauty- aliyopewa kwa Joey