The Cullens, Bella and Jacob Updates

a video iliongezwa: Twilight Saga : Rescue Me zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Renesmee Carlie Cullen - In my daughter's eyes zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Rosalie Hale,Alice Cullen,Bella swan // Circus zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Story of the Cullen Family zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Cullens and Jacob : We are One zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a comment was made to the video: The Cullens&The Wolfpack // I'll make a man out of wewe zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Cullens&The Wolfpack // I'll make a man out of wewe zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: BD 2 : Radioactive zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella-Edward-Jacob // Call me maybe zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella*Edward*Jacob / Near to wewe zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella l Edward l Jacob-Someone like wewe zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella-Edward-Jacob : Try zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella Edward Jacob ll When I Was Your Man zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella-Edward-Jacob // zaidi zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella*Edward*Jacob / This Poison upendo zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Cullens / Halo zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Eclipse::Feel This Moment zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight saga / moyo Attack zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella / A upendo So Beautiful zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella/Edward/Jacob~Twilight saga~Only One zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: BD 2:Should I Start Calling wewe Dad? zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: New Moon Extended Scene:Carlisle stitches Bella zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: New Moon:Bella's Birthday scene zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight-Bella in Edward's room(full version) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight-Carlisle turns Edward and Esme zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Jasper's back story(Eclipse) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Rosalie's back story(Eclipse) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella~A Thousand Years zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight Saga~This is war zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight Saga / This is War zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward and Bella / Forever and Always zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella / Twilight Saga / Come Undone zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella [Twilight Saga] / Nothing in my way zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella,BD part 1(fanmade video) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella,BD 2 / Blind(Lifehouse) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Twilight Saga: Lost[Within Temptation] zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight Saga:Radioactive zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella,Eclipse / Heavy in your arms zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: BD 2 / This is War zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: BD 2 ll Breath of Life zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: The Cullens / Breath of Life zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward&Bella Twilight Saga Tribute / Bring Me To Life zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Twilight Saga Ultimate Trailer zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a comment was made to the video: Jacob imprints on Renesmee zaidi ya mwaka mmoja uliopita by Flickerflame
a video iliongezwa: New Moon:Edward and Bella Volterra Kiss zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward saves Bella from van(Twilight) zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward and Bella Eclipse Proposal Scene zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Bella/Edward/Jacob Eclipse Tent Scene zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward and Bella / Impossible zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever
a video iliongezwa: Edward and Bella / Flightless Bird zaidi ya mwaka mmoja uliopita by rkebfan4ever